Så upptäcks mastit


Misstankar om att en ko har klinisk (synlig) mastit uppstår ofta genom att man upptäcker förändringar i mjölken eller juvret i samband med mjölkning. I vissa fall märker man också att kon till exempel har sämre aptit och verkar hängig. Misstankar om att en ko har subklinisk (ej synlig) mastit uppstår däremot vanligen genom att resultaten från provmjölkningen visar att mjölkens celltal är högre än tidigare eller att kons juverhälsoklass har ökat.


Bild. Vid klinisk mastit syns ofta svullnad i den drabbade juverdelen (vänster) och flockor i mjölken (höger). Foto: Bengt Ekberg och Karin Persson Waller, SVA.

För att ställa en fullständig diagnos, det vill säga ta reda på vilken typ av mastit kon har, krävs dock en grundlig klinisk undersökning av kon inklusive bakteriologisk undersökning av mjölkprov. Dessutom behövs uppgifter om kons sjukdomshistoria (tidigare mastiter, celltal mm). Att ställa en korrekt diagnos behövs för att kunna sätta in rätt behandling och rätt förebyggande åtgärder. Att snabbt hitta kor med mastit är viktigt för att undvika spridning av juverinfektioner inom och mellan besättningar.

Juverhälsan varierar mellan besättningar. Att en besättning har fått försämrad juverhälsa märks främst genom att tankmjölkens celltal går upp och/eller att andelen kor med klinisk mastit ökar. För att veta vilka åtgärder som bör sättas in i sådana fall är det viktigt att göra en grundlig undersökning av hela besättningen.    


Senast uppdaterat 2024-02-02