Djurinköp


Vid inköp av djur finns alltid en risk att föra in smittsamma sjukdomar till besättningen. Detta gäller även smittsamma juverbakterier som Streptococcus agalactiae, Stapylococcus aureus och Mycoplasma bovis, vilka kan introduceras till besättningen till exempel genom inköp av kor som har infektion i juvret. Risken är större om man köper in kor jämfört med kvigor eftersom kor oftare har juverinfektion än kvigor. 

Fördjupning
Läs mer om ”FriskKo” - ett program som verkar förebyggande mot smittspridning mellan besättningar.


Senast uppdaterat 2024-02-04