Regler och riktlinjer


För att hålla mjölkkor och producera mjölk krävs att man följer ett omfattande regelverk. De myndigheter som är ansvariga för de delar som rör mjölkkor och mjölk som livsmedel är Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och Livsmedelsverket (www.livsmedelsverket.se). För att underlätta arbetet som rör produktion av mjölk som livsmedel har man tagit fram branschriktlinjer. Dessa finns samlade på Livsmedelsverkets hemsida (se Fördjupning).

Arbetet med djurens hälsa i allmänhet och juverhälsa regleras bland annat i djurskyddslagstiftningen medan veterinärernas arbete regleras i Veterinära författningshandboken. Då det gäller användning av läkemedel finns också lagstiftning som Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se) ansvarar för.

Fördjupning
Läs mer om branschriktlinjer för mjölk, mjölkprodukter och mjölkproduktion här: 
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/branschriktlinjer2

Läs mer om djurskyddslagstiftningen här:
Djurskydd, smittskydd, djurhälsa och folkhälsa 

Läs mer regelverket för veterinärer här:
Veterinära författningshandboken

 


Senast uppdaterat 2024-02-02