Sinläggning


Med sinläggning avses den period i slutet av laktationen då man förbereder kon innan hon går i sin, dvs innan man helt slutar att mjölka kon.

Denna period är viktig för juverhälsan eftersom risken för juverinfektion och efterföljande mastit ökar. I vissa fall leder juverinfektioner som uppstår vid/strax efter sinläggning till klinisk mastit direkt men i många fall leder infektionerna till subklinisk mastit. Infektionen kan ibland finnas kvar i juvret under hela sinperioden och kan resultera i klinisk mastit vid/strax efter kalvning då immunförsvaret är extra nedsatt.

Efter sinläggning ökar risken för mjölkläckage genom spenkanalerna eftersom trycket inne i juvret ökar när kon inte längre mjölkas. Vid mjölkläckage ökar risken för juverinfektioner. En viktig riskfaktor för infektion är därför hög mjölkproduktion vid sinläggning. Andra riskfaktorer av betydelse är att spendoppning/sprejning ofta upphör och att djuren omgrupperas vilket kan vara stressande. Om djuren dessutom får sämre närmiljö och sämre utfodring (t ex foder av sämre kvalitet och bristande tillskott på vitaminer och mineraler) ökar risken för juverhälsostörningar ytterligare. 

Enligt en enkätundersökning till mjölkproducenter, veterinärer och produktionsrådgivare genomförd i slutet av 2019 finns utrymme för förbättringar i rutiner vid och rådgivning om sinläggning. I samband med den undersökningen har nya rekommendationer om sinläggning tagits fram som finns tillgängliga på sidan om hur man förebygger mastit i samband med sinläggning.   

Fördjupning
Läs mer om Förebyggande av mastit vid sinläggning på denna webbplats.
Läs mer om riskfaktorer och förebyggande åtgärder på Celltalsakuten https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/

 


Senast uppdaterat 2024-02-03