Utbildning om mastit


På internet finns en MOOC-kurs om mastit hos nötkreatur (MOOC = Massive Online Open Course). Kursen är på engelska och är producerad av Professor Simon Dufour vid University of Montreal i Kanada i samarbete med experter från fler än 20 länder. Den kostar inget såvida man inte vill ha ett diplom för genomförd kurs.

Kursen är i tre delar och riktar sig främst till forskarstuderande för att ge dem en bas i deras forskningsarbete men kursen är också användbar för veterinärer, lärare och andra som är intresserade att lära sig mer om mastit.

Eftersom förhållandena (t ex inhysning, skötsel, lagstiftning, kor, bakterieförekomst och antibiotikaresistens) skiljer mellan länder är det viktigt att vara medveten om att allt som nämns i kurserna inte är relevant för svenska förhållanden.  

Här hittar du de tre delarna:

Första delen: The udder and its response to infection

Andra delen: Mastitis epidemiology and diagnostic

Tredje delen: Mastitis control and milk quality

 

 


Senast uppdaterat 2024-03-13