Behandling av mastit


God juverhälsa uppnås bäst med förebyggande insatser, men sjuka djur måste få behandling. Behandlingen varierar beroende på typ av mastit och kan omfatta behandling med läkemedel samt åtgärder som underlättar tillfrisknande. Dessutom är det viktigt att vidta åtgärder som minskar risken för smittspridning till andra kor.

Den vanligaste läkemedelsbehandlingen vid mastit är med antibiotika och mastit är också den sjukdom som majoriteten av de antibiotikabehandlingar som görs av svenska kor används till. Men alla mastiter bör eller ska inte behandlas med antibiotika. Enligt svenska riktlinjer för antibiotikaanvändning ska antibiotika bara sättas in vid mastiter som orsakats av en bakterie som är känslig för antibiotika och där behandlingseffekten förväntas vara tydligt bättre än självläkning.

Huvudfokus för texterna om behandling av mastit rör behandling av individuella kor. Vid behandling av en besättning med juverhälsoproblem krävs delvis andra åtgärder. 


Bild. Behandling av ko med antibiotika i halsmuskulaturen. Foto: Therese Selén, SVA. 


Senast uppdaterat 2024-02-04