Konsekvenser av mastit


Mastit orsakar skador på vävnaden i juvret som oftast innebär att mjölkproduktionen i den påverkade juverdelen minskar och mjölkens sammansättning förändras. Detta innebär kostnader i form av minskade mjölkintäkter för mjölkproducenten. Eftersom mjölkens sammansättning förändras påverkas även produktkvaliteten vilket kan få konsekvenser för mejerierna, som till exempel sämre ostutbyte och sämre hållbarhet på produkterna.

Andra kostnader för mjölkproducenten i samband med mastit är tidig utslagning, veterinärbesök, läkemedel, extra arbete, kassation av mjölk och negativ påverkan på kons fruktsamhet. Klinisk mastit innebär även negativ påverkan på djurens välfärd. Dessutom är mastit den vanligaste anledningen till att svenska mjölkkor behandlas med antibiotika. 


Bild. Orsaker till varför mastit är en så viktig sjukdom. 

Fördjupning
Läs mer om kostnader vid mastit i ”Hur mycket kostar sjukdomar för lantbrukets djur?”.
Läs mer om utslagning av kor på grund av mastit i "Djurhälsostatistik 2022-2023från Växa. 
Läs mer om branschriktlinjer för mjölk, mjölkprodukter och mjölkproduktion här: 
https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/branschriktlinjer2  


Senast uppdaterat 2024-03-26