Tidig ifyllnad av mjölk i juvret hos unga kvigor


Symtom och förekomst

Utveckling av juvret och produktion av mjölk/juversekret kan ibland ses hos unga kvigor som inte är dräktiga, antingen i hela juvret eller i en enstaka juverdel. Detta fenomen är dock ovanligt.

Orsaker

Symmetrisk ifyllnad av hela juvret kan bero på utfodring med foder som innehåller östrogener eller som har kontaminerats med mögelgifter men kan också bero på äggstockstumör. Mjölkproduktion i en enstaka juverdel beror troligen på att kvigan utsatts för spensugning av någon annan individ i gruppen.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Provtagning är endast aktuell om man misstänker mastit. Åtgärder beror på orsak och kan till exempel vara att ta bort misstänkt foder eller flytta den spensugande individen.


Senast uppdaterat 2024-02-12