Blod i mjölken


Symtom och förekomst

Blod kan ibland ses i mjölken utan tecken på mastit. Mängden blod kan variera mycket; från svagt rosa mjölk till nästan rent blod i mjölken. Dessa mjölkförändringar ses oftast hos nykalvade kor, speciellt hos kor med kraftiga juverödem eller stora hängjuver, men kan ibland även ses under andra delar av laktationen. Det är dock inte känt hur vanligt detta fenomen är. 

Orsaker

Orsaken till blod i mjölken hos nykalvade kor är inte känd men det är troligt att någon slags skada i juvret uppstått i samband med förlossningen, att juvret är stort och pendlande eller på grund av kraftigt juverödem. Blod i mjölken under andra delar av laktationen beror troligen oftast på trauma till exempel bristning av juverligament eller stångning på juvret till exempel när det blir konkurrens mellan kor på grund av otillräcklig foderyta eller fodertillförsel. Likaså kan blod i mjölken förekomma efter bråk om rangordning på bete.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Hos nykalvade kor försvinner blodet vanligen av sig själv inom 4 till 8 mjölkningar och orsakar inga större problem. Eventuellt kan man rekommendera att mjölka endast en gång per dag eller inte mjölka alls några dagar för att öka det inre trycket i juvret och på så sätt stoppa blödningen. Det kan dock vara lämpligt att dra ur några strålar minst en gång per dag för att kontrollera att inte mastit tillstött och undvika bildning av alltför stora blodkoagel. Risken för sekundär juverinfektion och mastit är stor. När orsaken är stångning på grund av konkurrens måste grundorsaken åtgärdas till exempel genom förändringar i stalldesign, beläggning och/eller utfodringsstrategi. Förändrad mjölk (t ex med blod) får inte levereras till mejeriet.


Senast uppdaterat 2024-02-12