Riskperioder under laktationsdygnet


Risken för juverinfektioner som kan leda till mastit varierar under laktationsdygnet. Överföring av bakterier från en ko till en annan sker oftast genom överföring av infekterad mjölk i samband med mjölkning (t ex via spenkoppar eller mjölkarens händer) om kor med befintlig juverinfektion mjölkas före friska kor. De juverbakterier som oftast sprids på detta sätt är de som orsakar långvarig infektion i juvret som till exempel Staphylococcus aureus. För dessa bakterier är juvret den viktigaste smittkällan och de kallas ibland ko- eller juverbundna bakterier alternativt smittsamma bakterier. 

Överföring av bakterier från omgivningen till juvret sker däremot oftast mellan mjölkningar framför allt om kon lägger sig på en smutsig båspall ganska snart efter mjölkning. Risken för sådana juverinfektioner är störst inom första halvtimmen efter mjölkning eftersom det tar ett tag innan spenkanalen försluts ordentligt efter mjölkning. Juverbakterier som sprids på detta sätt kallas ibland miljö- eller omgivningsbakterier eftersom juvrets närmiljö är den viktigaste smittkällan. Exempel på sådana bakterier är Escherichia coli och Streptococcus uberis

 

 
Bild. Juverbakterier kan bland annat spridas från ko till ko i samband med mjölkning. Foto: SLU.

 

Fördjupning
Läs mer under ”Juverinfektioner och juverbakterier” på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-04