Trögmjölkade spenar


Symtom och förekomst

En ”trögmjölkad” ko tar längre tid att mjölka än andra kor med samma mjölkproduktion. Ibland är det enbart en juverdel som tar längre tid. Om man handmjölkar en sådan spene är mjölkstrålen tunnare än i andra juverdelar från samma ko. Ibland krävs även mer kraft för att handmjölka en sådan spene och eventuellt kan man känna förhårdnader runt spenkanalen. Dessa juverdelar har en ökad risk för juverinfektion och mastit.

Orsaker

Om mjölkstrålarna är lika i alla juverdelarna är orsaken genetisk. Mjölkbarhet är ett mått på kons förmåga till att snabbt släppa ner mjölk och att bli urmjölkad och är en ärftlig egenskap som ingår i avelsvärderingen. Måttet är kopplat till spenkanalens diameter. Om en enstaka juverdel avviker är orsaken oftast ärrbildning runt spenkanalen på grund av spenskada (t ex spentramp eller slitage i samband med maskinmjölkning).  

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Provtagning är endast aktuell om mastit misstänks. Om orsaken bedöms vara ärftlig görs ingen åtgärd. Om orsaken bedöms bero på en gammal spenskada bör man helst sinlägga den drabbade juverdelen. Eventuellt kan man försöka vidga spenkanalen trubbigt eller kirurgiskt men prognosen för ett sådant ingrepp är tveksam. Förebygg genom avelsåtgärder respektive minimera faktorer som predisponerar för spenskador.  

Fördjupning
Läs mer om ”Kronisk förträngning av spenkanal eller spencistern” på denna webbplats. 


Senast uppdaterat 2024-02-12