Solbränna


Symtom och förekomst

Vid solbränna blir huden varm, ömmande och kan få blåsor. Det är främst hårfria opigmenterade hudpartier som drabbas. Skador ses enbart på de delar av spenar/juver som kan exponeras för sol (Bild). Flera kor kan ha symtom samtidigt och det kan vara svårt att mjölka korna eftersom spenarna ömmar. Djuren kan också vara solbrända på andra ställen på kroppen. Djur drabbas under utevistelse på försommar/sommar men det är inte känt hur stor andel av djuren som drabbas.


Bild. Solbränna på utsidan av spenen. Foto: RW Blowey.


Orsaker

Alltför kraftig exponering för sol under utevistelse.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Drabbade djur bör stallas in eller beredas skugga på bete. Kalla vattenkompresser följt av behandling med kräm/sprej innehållande aloe vera kan lindra och minska risken att huden spricker och flagnar. Solbränna kan förebyggas genom att använda juversalva eller spensprej med solskyddsfaktor under utevistelse.


Senast uppdaterat 2024-02-12