Därför uppstår mastit


Mastit är en försvarsreaktion på en skada i juvret. Skadan kan orsakas av smittämnen (t. ex. bakterier, svamp), yttre trauma (t ex spark eller stångning), mekanisk skada/slitage eller en kombination av dessa faktorer. Den vanligaste orsaken är dock att bakterier infekterat juvret via spenkanalen, förökat sig och producerat toxiner och andra ämnen som skadar vävnaden.

Den egentliga orsaken till mastit är dock de predisponerande riskfaktorer som ökar förekomsten av smittämnen på spenar och juver, skadar juver och spenar (makro-/mikroskador) och försämrar kons immunförsvar. Eftersom många faktorer samspelar brukar mastit kallas en multifaktoriell sjukdom. Viktiga predisponerande faktorer hittas hos kon (t ex ålder, juverform), i skötseln (t ex foder-/vattenkvalitet, rengöringsrutiner) och omgivningen (t ex inhysning, klimat) samt inte minst i mjölkningen (rutiner och teknik). Andra viktiga faktorer är stress och inköp av icke hälsodeklarerade djur.

Fördjupning
Läs mer under fliken ”Orsaker till mastit” på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-02