Symtom vid mastit


Mastit kan yttra sig på olika sätt och indelas i olika typer bland annat beroende på symtom. Vid så kallad subklinisk mastit finns inga synbara symtom i mjölk och juver. Denna form av mastit upptäcks oftast genom att antalet celler i mjölken undersöks. Vid klinisk mastit finns kliniska (syn-/kännbara) symtom i mjölk och/eller juver. Kons allmäntillstånd kan också vara påverkat. Beroende på omfattningen av de kliniska symtomen indelas dessa mastiter i lindriga, måttliga och höggradiga. Vid lindriga fall ses enbart förändringar i mjölken, vid måttliga fall ses även symtom i juvervävnaden och vid höggradiga fall har kon även feber och/eller annan påverkan på allmäntillståndet.

 
Bild 1. Vid klinisk mastit är mjölkens utseende förändrat. Foto: Karin Persson Waller, SVA.

 
Bild 2. Mjölken har oftast flockor vid klinisk mastit. Foto: Karin Persson Waller, SVA.


Bild 3. Vid måttlig och höggradig klinisk mastit är juvret svullet. Foto: Bengt Ekberg, SVA.

 

Fördjupning
Läs mer i ”Mastit hos mjölkkor – definitioner och nomenklatur” på följande sida: 
https://www.sva.se/media/jc2ongde/lathund-mastitnomenklatur.pdf


Senast uppdaterat 2024-02-02