Understödjande behandling och åtgärder


Understödjande läkemedelsbehandling syftar till att hjälpa kon att läka ut mastiten samt få henne att må bättre. Exempel på sådan behandling vid mastit är läkemedel som dämpar inflammation, sänker feber och verkar smärtstillande; så kallade NSAID, icke-steroida antiinflammatoriska medel. Andra understödjande behandlingar som kan bli aktuella ibland är vätska via dropp i blodet och via sond i matstrupen om kon är uttorkad, kalk via dropp i blodet om kon har kalkbrist samt oxytocin för att underlätta urmjölkning av juverdelen om kon inte släpper ner mjölken.

Understödjande åtgärder handlar om omvårdnad och att hindra den sjuka kon från att smitta friska kor. En ko med mastit kan ofta behöva flyttas till en egen sjukbox som ska vara väl rengjord och ha ett mjukt underlag. Hon ska erbjudas friskt vatten och foder av god kvalitet. Hennes juver kan behöva masseras och mjölkas ur oftare än vanligt.

För att skydda friska kor från smitta bör kor med mastit mjölkas sist och i övrigt placeras skilda från kor med friska juver, även efter det att de inte behöver stå i sjukbox längre.


Bild. Om kons allmäntillstånd är nedsatt behövs ofta både behandling med antiinflammatorika och vätska. Foto: SLU.

Fördjupning
Läs mer i "Mastit hos mjölkkor - understödjande läkemedelsbehandling" på följande sida: 
https://www.sva.se/media/oa3e4jji/lathund-understodjande-lakemedelsbehandling.pdf
Läs mer i "Mastit hos mjölkkor - understödjande skötselåtgärder och smittskydd" på följande sida:
https://www.sva.se/media/a33dw5g2/lathund-understodjande-skotselatgarder.pdf
Läs mer om behandling med NSAID i rapport från Läkemedelsverket:
https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/nsaid-till-notkreatur-far-get-och-gris--behandlingsrekommendation


Senast uppdaterat 2024-02-04