Behandling av en besättning


Om fler än några enstaka kor drabbas av mastit i en besättning kan det vara aktuellt att en veterinär gör en besättningsutredning för att komma till rätta med problemen. Exempel på sådana juverhälsoproblem är en ökning av det beräknade tankcelltalet och/eller en ökning av andelen kor som drabbas av kliniska mastiter. 

Fynden vid besättningsutredningen sammanställs och utifrån dessa gör veterinären en problemanalys följt av en plan för kortsiktiga och långsiktiga åtgärder tillsammans med besättningens djurägare/personal. Det är viktigt att alla inblandade enas om en plan för arbetet och lämpliga metoder för uppföljning av åtgärderna. 

Fördjupning
Läs mer under "Arbetsgång vid juverhälsoarbete" på denna webbplats.
Läs mer under fliken "Undersökning av en besättning" på denna webbplats.


Senast uppdaterat 2024-02-04