Arbetsgång vid juverhälsoarbete


Vid juverhälsoarbete i mjölkkobesättningar är det viktigt att använda ett systematiskt arbetssätt (Bild). Det är bland annat viktigt att ta fram grundläggande fakta om gården och få en god bild av juverhälsan på gården. Det är även viktigt att ta del av tidigare undersökningar samt att sondera med gårdens ägare och personal för att klargöra deras inställning, motivation och mål. I arbetet kan man, förutom gårdens ägare och personal, även ta hjälp av tidigare rådgivare. 

När man klarlagt läget i besättningen får man välja vägen framåt baserat på gårdens tankcelltal, juverbakterier, mjölkningssystem och intresse/motivation. 


Bild. Arbetsgång vid förebyggande juverhälsoarbete baserat på besättningens celltal, bakteriespektrum och driftsform.

 

Fördjupning
Läs mer om arbetsgången vid juverhälsoarbete i dokumentet "Förebyggande juverhälsovård på besättningsnivå"
Läs mer om åtgärder när "Celltalet är över 300 000
Läs mer om åtgärder när "Celltalet är mellan 150 000 och 300 000 och kobundna bakterier är vanligast".
Läs mer om åtgärder när "Celltalet är mellan 150 000 och 300 000 och miljöbundna bakterier är vanligast".
Läs mer om åtgärder i robotbesättningar när "Celltalet är mellan 150 000 och 300 000 och korna mjölkas i en robot". 
Läs mer i Celltalsakuten här: https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2023-01-04