Mjölksten


Symtom och förekomst

Klumpar av varierande storlek och färg (vita, rosa, röda) som flyter löst i mjölkcisternerna och som kan sätta sig som en propp för insidan av spenkanalen och hindra urmjölkning. Oklart hur vanliga de är. Ses främst hos ganska nykalvade kor men kan också uppträda senare under laktationen.


Bild. Borttagning av mjölksten via spenkanalen. Foto: RW Blowey.

Orsaker

Mjölkstenar består troligen oftast av fibröst material (som eventuellt kan vara mineraliserat) som kommer från granulationsvävnad eller blodkoagel från insidan av spencisternen orsakad av någon form av vävnadsskada.

Åtgärder (provtagning, behandling, profylax)

Provtagning är inte aktuell. Beroende på mjölkstenens storlek finns olika metoder beskrivna. Om man bedömer att det går att få ut stenen via spenkanalen kan man försöka mjölka ut stenen efter sedering och eventuellt lokalbedövning och försiktig vidgning av spenkanalen med lämpligt speninstrument eller liten peang. Eventuellt kan man istället försöka greppa tag om mjölkstenen med peangen och dra ut den genom spenkanalen. Om mjölkstenen är alltför stor kan man ta ut den genom ett kirurgiskt ingrepp i spencisternens vägg.


Senast uppdaterat 2024-02-12