Vad är mastit?


Mastit betyder inflammation i juvret (mastos är det grekiska ordet för bröst och ändelsen -it betyder inflammation) och är kroppens försvarsreaktion på en vävnadsskada av något slag. Skadan orsakas oftast av bakterier som infekterat juvret via spenkanalen. Mastit kan dock även uppstå efter trauma till exempel om kon blir stångad eller sparkad på juvret.

Fördjupning
Läs mer i ”Mastit hos mjölkkor – definitioner och nomenklatur” på följande sida: 
https://www.sva.se/media/jc2ongde/lathund-mastitnomenklatur.pdf


Senast uppdaterat 2024-02-02