Antibiotikaresistens


SVA följer resistensutvecklingen hos juverbakterier genom såväl återkommande som kontinuerlig övervakning. Resistensläget är gott och en majoritet av de bakterier som återfinns i juvret i samband med mastit är känsliga för vanligt smalspektrigt penicillin, bensylpenicillin, vilket också är förstahandsval vid de flesta fall av mastit i Sverige.


Bild. Selmaplatta med växt av Staphylococcus aureus som producerar betalaktamas vilket ses genom att den vita detektionslappen färgats rosa. Foto: Bengt Ekberg, SVA.

Fördjupning
Läs mer om antibiotikaresistensundersökningar i den årliga Swedres/Svarm-rapporten från SVA.
Läs mer om antibiotikaresistens bland juverbakterier i nationella studier av Bengtsson B et al 2009, Persson Y et al 2011 och Duse et al 2021 här:
https://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/mastit-notkreatur


Senast uppdaterat 2024-02-04