Andra juverstörningar


Mastit är den vanligaste sjukdomen som drabbar juvret men juvret kan även drabbas av diverse andra sjukdomar, skador och missbildningar som kan påverka funktion och produktion i varierande omfattning (se tabell). Många av dessa störningar kan i sin tur öka risken för juverinfektion och mastit. 

Tabell. En sammanställning av diverse andra juverstörningar än mastit indelade efter orsakskomplex

Huvudorsak

Juverstörning

Infektiösa

Bakteriella hudsjukdomar

Botryomykos

Ej fungerande juverdel/ar

Virusorsakade hudsjukdomar

Medfödda

Extraspenar/övertaliga spenar

Medfödda missbildningar i juvret

Mjölkläckage

Mekaniska

Blod i mjölken

Fistlar i spenen

Hyperkeratos/utkrängda spenkanaler

Kronisk förträngning av spenkanal och/eller spencistern

Maskinmjölkningsorsakade spenskador

Mjölkläckage

Mjölksten

Skär-, slit- och rivskador

Spensugning

Spentramp

Stångningsskador

Trögmjölkade spenar

Väder

Frostskador

Solbränna

Övrigt

Brustna/uttänjda juverligament

Juversår

Juverödem

Kemiska hudskador

Ljumsksår

Störning av mjölknedsläpp

Tidig ifyllnad av juvret hos unga kvigor

 


Senast uppdaterat 2024-02-12