Infektiösa


Juverstörningar kan bland annat orsakas av hudinfektioner med bakterier eller virus. Dessutom kan juverinfektioner och mastit leda till att kor blir trespenta eller till och med tvåspenta dvs att mjölkproduktionen minskar kraftigt eller upphör helt i drabbade juverdelar.

Detaljerad information om bakteriella hudsjukdomar, botryomykos, ej fungerande juverdel/ar och virusorsakade hudsjukdomar ges under respektive underrubrik.  


Senast uppdaterat 2024-02-12