Riskfaktorer


Riskfaktorer eller predisponerande faktorer för mastit inbegriper faktorer som bidrar till att juvrets immunförsvar och kons allmänna immunförsvar försämras och att förekomsten av bakterier ökar på juver och spenar samt i juvrets närmiljö. Viktiga riskfaktorer kan bland annat återfinnas hos kon, i kons omgivning/närmiljö och i skötseln där bland annat mjölkningen är en viktig del men risker finns också bland kalvar och dräktiga kvigor. Exempel på riskfaktorer presenteras i tabellen.

En mer detaljerad bild av riskfaktorer under olika perioder av kvigans och kons liv (kalvar, dräktiga kvigor, nära kalvning, kalvning, nykalvade kor, mjölkningsperioden, sinläggning, sinperioden) samt under betesgång ges under respektive underrubrik.   

Tabell. Exempel på riskfaktorer som kan öka risken för juverinfektion och mastit

 

Exempel på riskfaktorer

Kon

Hängjuver, hälta, sår, kalvning, sinläggning, andra sjukdomar, stress, ålder, ras, arv

Omgivning/närmiljö

Smutsig/våt liggyta och smutsiga gångar (både inne och på bete), värme/fukt/drag, dålig rörelsefrihet/felaktigt utformade liggbås, ingen nattbelysning

Mjölkning

Ingen mjölkningsordning efter juverhälsa, dålig förstimulering, dålig mjölkningshygien, övermjölkning, fel på mjölkningsanläggningen

Annan skötsel

Dålig rengöring i kalvningsboxar och liggbås, dålig foder- och vattenkvalitet, foderstat som inte är anpassad efter kornas behov, ingen gruppering efter juverhälsa, överbeläggning, inredning som orsakar skador eller hindrar naturligt rörelsemönster, spensugning bland kalvar och kvigor, inhysning av dräktiga kvigor med mjölkande kor och sinkor, inköp av ej hälsodeklarerade djur, avelsstrategi som inte tar hänsyn till juverhälsa



Fördjupning

Läs mer om riskfaktorer och förebyggande åtgärder på Celltalsakuten https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2024-02-03