Nykalvade kor


Förekomsten av klinisk mastit är högst under de första veckorna efter kalvning. En del av dessa orsakas av juverinfektioner som skett innan kalvning medan andra orsakas av juverinfektioner som skett vid eller strax efter kalvning. Juverinfektioner kan ligga slumrande i juvret men brukar blossa upp i samband med kalvning på grund av att det hämmade immunförsvaret gör att bakterierna kan växa till mer ohämmat än under andra perioder.

Riskfaktorer för juverinfektion och klinisk mastit hos nykalvade kor är till stor del samma som vid kalvning. Andra stressfaktorer som tillkommer är introduktion till mjölkning och mjölkgruppen. Utfodringen under denna period är extra viktig eftersom ämnesomsättningsstörningar ofta uppkommer under denna period vilket är negativt för immunförsvaret. Mjölkningen kan vara en viktig riskfaktor för juverhälsan. Om man inte tillämpar mjölkningsordning där kor som är friska i juvret mjölkas först och om mjölkningshygienen är dålig ökar risken för nya infektioner och mastiter.

Fördjupning
Läs mer om Förebyggande av mastit på denna webbplats.
Läs mer om "Juvrets försvar" på denna webbplats.
Läs mer om riskfaktorer och förebyggande åtgärder på Celltalsakuten https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/  


Senast uppdaterat 2024-02-03