Då uppstår juverinfektion och mastit


Juverinfektion, det vill säga att bakterier eller andra mikroorganismer tar sig in i juvret via spenkanalen och överlever där samt orsakar skada, kan ske när som helst under laktationscykeln men risken är extra stor strax efter sinläggning och runt kalvning. Orsaker till detta är bland annat att en ökad ansamling av mjölk i juvret gör att risken för mjölkläckage ökar under dessa perioder. Dessutom ändras ofta skötselrutiner, inhysning och utfodring vilket kan orsaka stress som kan hämma kons motståndskraft mot infektioner. Under sinperioden är dessutom närmiljön och utfodringen ibland sämre än under andra perioder av laktationscykeln. Juverinfektion vid sinläggning leder oftast till subklinisk infektiös mastit vilken kan blossa upp och bli klinisk i samband med kalvning.


Bild. Risken för klinisk mastit är störst vid/strax efter kalvning. Foto: Bengt Ekberg, SVA

 

Under mjölkperioden sker juverinfektion antingen genom att bakterier överförs från kor som redan har en juverinfektion till friska kor i samband med mjölkning eller genom att bakterier överförs från omgivningen, till exempel från en förorenad liggyta, till juvret mellan mjölkningar. Dessa infektioner kan leda till både subklinisk och klinisk mastit. Kvigor kan också drabbas av juverinfektion till exempel genom överföring av bakterier från omgivningen till juvret. Risken är troligen störst under sen dräktighet. Klinisk mastit är inte så vanligt bland kvigor före kalvning men det är däremot ganska vanligt att nykalvade kvigor har klinisk mastit.   

Klinisk mastit kan uppstå när som helst under laktationscykeln men är vanligast vid och strax efter kalvning. En orsak till detta är att immunförsvaret är hämmat under veckorna runt kalvning, bland annat på grund av stora metaboliska och hormonella omställningar och ökad stress på grund av förändringar i miljö och skötsel. Detta gör att bakterier som kanske funnits i juvret under längre tid kan föröka sig snabbare och eventuellt orsaka klinisk mastit.    

Fördjupning
Läs mer i dokumentet ”Kojuvrets försvar mot infektioner”.


Senast uppdaterat 2024-02-02