Celltalsakuten


Celltalsakuten är ett rådgivningsverktyg framtaget av Växa Sverige där man kan få tips om vilka förebyggande åtgärder man kan använda för att minska celltalet i besättningen. 

Genom att fylla i efterfrågade uppgifter i rutan på första sidan och klicka på "Räkna" får man information om hur mycket pengar man kan tjäna om celltalet sänks till 150 000/ml. Om man sedan klickar på "Visa mig hur" och sedan på mjölkningstyp och en bakterieart som är vanlig i besättningen kommer man vidare till en av tre pyramider. Det finns en för kobundna eller smittsamma juverbakterier (Bild 1), en för miljöbundna juverbakterier (Bild 2) och en för robotmjölkning (Bild 3). 

Inom varje pyramid finns ett antal viktiga skötselområden. Områdena fördelas på fyra nivåer beroende på hur stor påverkan de har på celltalet. Tanken är att man ska börja nerifrån och arbeta sig uppåt i pyramiden för att komma tillrätta med celltalsproblem i besättningen. Om man klickar på respektive byggsten, till exempel spendoppning, får man information om hur man lyckas med detta moment samt vanliga fel och verktyg för utvärdering.

Genom att klicka på rubriken "Gör så här" under rutan på förstasidan och sedan på Kobundna bakterier, Miljöbundna bakterier eller Robotmjölkning kommer man direkt till pyramiderna. 


Bild 1. Celltalsakutens pyramid för ko/juverbundna bakterier.


Bild 2. Celltalsakutens pyramid för miljöbundna bakterier.


Bild 3. Celltalsakutens pyramid för robotmjölkning.

 

Fördjupning
Här hittar du Celltalsakuten:
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/ 
I dokumentet "Celltalspyramiderna - Förändra i rätt ordning" finns samlad information om de olika byggstenarna.

Dokumentet Celltalspyramiderna finns även översatta till andra språk. Läs mer här: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/cell-count-emergency-in-other-languages/


Senast uppdaterat 2023-01-04