Medfödda


Vissa juverstörningar är medfödda. De vanligaste är förekomst av extraspenar/övertaliga spenar men missbildningar i spenar och juver kan också förekomma. 

Mjölkbarhet, dvs hur lättmjölkad en ko är, är en egenskap som är medfödd och ärftlig. Om kon är alltför lättmjölkad kan detta leda till mjölkläckage. 

Detaljerad information om extraspenar, medfödda missbildningar och mjölkläckage ges under respektive underrubrik. 


Senast uppdaterat 2024-02-12