Stressfri djurhantering


Stress och juverhälsa

Stress kan påverka djurens immunförsvar negativt och därmed göra dem mer känsliga för infektioner. Risken är extra stor runt kalvning då den dräktiga och nykalvade kvigan/kon utsätts för många stressfaktorer. Detta kan innebära en ökad risk för juverinfektion och mastit. Korna kan dock bli stressade även under andra perioder under laktationscykeln till exempel på grund av överbeläggning i ligg- och ätavdelningar. 


Så här får du ostressade kor

Här kommer några tips på hur du kan minska risken att djuren blir stressade (se även Tabell):
- Ett liggbås till varje ko.
- Högst 2 kor per foderplats.
- Grovfoder 23 timmar per dygn.
- Fasta dagar och tider för djurförflyttningar.
- Flytta alltid minst 2 kor åt gången.
- Prägla kalven på människor under de första 10 levnadsdagarna.

Vanliga fel i hanteringen:
- Överbeläggning i liggavdelning.
- Överbeläggning i ätavdelning.
- Lång tid i väntefållan innan mjölkning.
- Tomt på foderbordet mer än 2 timmar per dygn.
- Aggressiv och högljudd hantering av djur.

Tabell. Värden att använda för att utvärdera rutiner i besättningen.

Parameter

Mål

OK

Larm

Beläggning liggavdelning

1 ko per plats

1 ko per plats

>1 ko per plats

Beläggning ätavdelning

≤1,5 ko per plats

≤2 kor per plats

>2 kor per plats

Tid i väntefållan

≤45 min

≤60 min

≥80 min

Foder på bordet

≥23 tim/dygn

≥22 tim/dygn

<20 tim/dygn

Andel kor som gödslar under mjölkning

0 %

≤10 % 

>10 % 

Andel förstakalvare som får oxytocin 

0 %

≤10 %

≥10 %

Antal kor som får oxytocin

 FörekommerFördjupning
Läs mer om kons immunförsvar under rubriken "Juvrets försvar" på denna webbplats.
Läs om bra stallmått i dokumentet "Biologiskt optimerad stalldesign".
Läs mer i dokumentet "Hur kan mastit hos mjölkkor förebyggas". 
Läs mer om förebyggande åtgärder på Celltalsakuten: 
https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/


Senast uppdaterat 2024-02-04