Skador på juver och spenar


Skador på juvret och spenarna kan direkt eller indirekt leda till mastit. Yttre våld på juvret, till exempel genom stångning eller spark från en annan ko, kan leda till en vävnadsskada som sätter igång en inflammationsreaktion i juvret varpå mastit utvecklas. Vid dessa fall hittar man inga bakterier eller andra mikroorganismer i mjölken (icke-infektiös mastit). Sådana skador läker normalt av sig själva men tyvärr är det inte ovanligt att den skadade juverdelen blir infekterad med bakterier vilket leder till infektiös mastit. 

Spenarna kan ibland få synliga skador i samband med spentramp och eller slit- och rivskador. Beroende på skadans placering och omfattning kan detta påverka mjölkproduktionen i större eller mindre omfattning. Oftast leder inte dessa skador till mastit men risken för juverinfektion ökar vilket kan leda till infektiös mastit.   

Skador på spenarna kan också uppkomma redan hos den unga kvigan i samband med spensugning eller hos kor i samband med mjölkning, oftast som ett resultat av brister i mjölkningsrutinen eller mjölkningsanläggningen. Även dessa skador kan leda till ökad risk för juverinfektion och infektiös mastit. 

 


Bild. Spenskador orsakade av felaktig mjölkning. Foto: Teat Club International.Fördjupning
Läs mer om olika spenskador under fliken ”Andra juverstörningar” på denna webbplats. 


Senast uppdaterat 2024-02-04