Nära kalvning


Många juverinfektioner sker före kalvning. En viktig riskperiod är de sista 2-3 veckorna före kalvning då kon gradvis blir allt känsligare för infektioner bland annat eftersom både kons allmänna och lokala (juvret) immunförsvar försämras. 

Riskfaktorer under denna period är bland andra kofaktorer som mjölkläckage och juverödem samt miljöfaktorer som dålig hygien i närmiljön. Utfodringen kan också ha betydelse, brister i foderstaten inklusive tillskott av mineraler kan ytterligare påverka kons immunförsvar negativt. Stress, till exempel på grund av förflyttningar och omgrupperingar, är en annan faktor som också kan ha betydelse. 

Smittspridning mellan kor är en annan riskfaktor varför risken är högre om högdräktiga djur går tillsammans med sinkor eller mjölkande kor som redan har juverinfektion.

Fördjupning
Läs mer om Förebyggande av mastit på denna webbplats.
Läs mer om "Juvrets försvar" på denna webbplats.
Läs mer om riskfaktorer och förebyggande åtgärder på Celltalsakuten https://www.vxa.se/fakta/styrning-och-rutiner/mer-om-mjolk/celltalsakuten/
Senast uppdaterat 2024-02-03