Orsaker till mastit


Mastit är en multifaktoriell sjukdom vilket innebär att många faktorer har betydelse för dess uppkomst. Dessa faktorer kallas riskfaktorer eller predisponerande faktorer och kan direkt eller indirekt leda till en skada i juvret som i sin tur orsakar en försvarsreaktion som leder till inflammation i juvret, dvs mastit. Skadan kan till exempel orsakas av mikroorganismer (främst bakterier), yttre trauma, mekanisk skada/slitage eller en kombination av dessa faktorer. 

De predisponerande faktorerna innebär att balansen mellan infektionsagens, kon, miljön och skötseln rubbas på ett sätt som gör att smittrycket och/eller möjligheten till skada ökar och att motståndskraften mot juverinfektioner (immunförsvaret) försämras.

 

 


Senast uppdaterat 2024-02-03