Kalvar


Kalvar och juverhälsa

Den unga kalven är känslig för infektionssjukdomar som leder till diarré och luftvägsproblem. Dessa sjukdomar kan leda till försämrad hälsa senare i livet, sämre tillväxt och sämre mjölkproduktion när kvigan blir en mjölkproducerande ko. 

Skötseln av kvigkalvarna kan även påverka juverhälsan senare i livet. Bland annat är goda rutiner för utfodring från råmjölksperioden till kalvning viktiga för att förebygga mastit hos nykalvade kvigor. Dessutom kan juverbakterier överföras till kalven om den får mjölk från kor med mastit. Risken är troligen störst om man ger sådan mjölk till kalvar som går i grupp eftersom det inte är ovanligt att kalvar suger på varandra. Om kalvarna suger på spenarna finns risk att juverbakterier överförs direkt till spenarna men också risk att spenvävnaden skadas. 

Så får du friska nykalvade kvigor - nya rekommendationer 

Hösten 2021 presenterade SVA och Växa Sverige rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor. Rekommendationerna omfattar områden i kvigans liv, från kalv till kalvning, som är viktiga för juverhälsan. De baseras på resultat från flera svenska forskningsprojekt men även på internationella rön.

Rekommendationerna finns i två versioner, en litet längre (med bakgrund och referenser), som också finns på engelska, och en litet kortare (passar t ex på anslagstavlan) version:
Rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor 
Recommendations for prevention of mastitis in newly calved heifers
Rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor - kort version 

Totalt finns 12 rekommendationer som presenteras utan inbördes prioriteringsordning här:  

 • Förhindra spridning av juverinfektioner från äldre kor till högdräktiga och nykalvade kvigor. Exempel på viktiga faktorer är:
  • Att undvika att hålla högdräktiga kvigor i lösdrift med mjölkande kor eller sinkor.
  • Att använda goda mjölkningsrutiner, till exempel mjölkningsordning efter juverhälsa.
 • Optimera utfodringen från nyfödd kalv till mjölkko och använd skrivna rutiner för olika åldersperioder. Exempel på viktiga faktorer är:
  • Att rutinerna för råmjölksutfodring är optimala.
  • Att kvigorna har en god energiförsörjning före/vid kalvning.
 • Håll inkalvningsåldern låg genom goda uppfödningsrutiner.
 • Säkerställ att djurens närmiljö alltid är torr och ren.
 • Minimera förekomsten av flugor i kvigornas närhet.
 • Förebygg spensugning i alla åldersgrupper.
 • Undvik att utsätta kvigorna för stress, till exempel genom konkurrens och omflyttningar, speciellt under veckorna runt kalvning.
 • Kontrollera juvret och doppa/spreja spenarna med spendoppningsmedel regelbundet under de sista 3 veckorna före kalvning.
 • Förebygg juverödem.
 • Förebygg svåra kalvningar och andra kalvningsrelaterade problem.
 • Flytta den nykalvade kvigan från kalvningsboxen/utrymmet inom 2 dygn efter kalvning.
 • Avla för god juverhälsa.

Som komplement till rekommendationerna och för att underlätta arbetet i besättningarna finns även följande dokument:
- Rådgivningsunderlag för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor
- Praktisk information om hur man lyckas med varje rekommendation (en sida per rekommendation)
- Tabell för utvärdering av besättningens rutiner

Målgruppen för materialet är lantbrukare, veterinärer och andra rådgivare i mjölkbesättningen.

Mer information om bakgrunden till rekommendationerna och materialet ges i en föreläsning med Åsa Lundberg, Ann Nyman och Karin Persson Waller som hölls i augusti 2022. Du kan se föreläsningen om du klickar här.

Alla dokument finns fritt tillgängliga här på Juverportalen (se länkar i texten ovan eller under Fördjupning nedan).  


Bild. Råmjölksgivan är mycket viktig för kalvens hälsa men även för juverhälsan hos den nykalvade kvigan. Foto: Ann-Christin Olsson, Tidningen Husdjur (bilden är beskuren)


Fördjupning
Läs mer om Rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor 
Read more about Recommendations for prevention of mastitis in newly calved heifers
Läs en kort version (t ex för anslagstavlan) om Rekommendationer för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor
Läs mer om Rådgivningsunderlag för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor
Läs mer om Utvärdering av besättningens rutiner (tabell)
Läs mer om Praktisk information om hur man lyckas med rekommendationerna för förebyggande av mastit hos nykalvade kvigor
Läs mer om Riskfaktorer för kalvar på denna webbplats.
Läs mer om kalvar och kalvhälsa på Kalvportalen.se
Läs mer om skötsel av kalvar här:
Standardrutiner kalv - Växa
Läs mer om råmjölk och utfodring av kalvar här:
https://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/diarre-hos-smakalvar/ramjolk-och-kalvhalsa 


Senast uppdaterat 2024-02-04