Om juvret


Kons juver består av fyra separata juverdelar och varierar kraftigt i storlek till exempel beroende på ålder och mjölkproduktion. Juvret genomgår stora förändringar under kvigans liv från kalv till kalvning samt under laktationscykeln det vill säga från kalvning till nästa kalvning.


Senast uppdaterat 2024-02-02